Tuesday, 10 May 2011

Konsep-konsep penting SejarahSejarah Maksud
• Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lampau - Kamus Dewan.

• Sejarah ialah penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab mereka melakukannya – Herodotus (Bapa Sejarah Dunia).
• Sejarah membawa kita mengenali jati diri / asal usul bangsa kita serta boleh menanamkan sifat cintakan bangsa dan setia kepasa negara - Prof. Dato’ Dr. Muhammad Yusuff Hashim (ahli sejarah).

Faedah
• Melahirkan masyarakat yang memahami dan mengenali bangsa
• Melahirkan rasa bangga dan cintakan negara
• Menjadi iktibar dan panduan dalam kehidupan
• Mendorong ke arah kemajuan dan kejayan
• Menghargai dan menyanjung sumbangan pemimpin dan orang yang berjasa kepada negara
• Mencontohi kejayaan bangsa dan negara yang telah maju

Sumber Pertama
• Sumber Primer-bahan asal yang pertama / yang utama
• Bahan asal yang belum diolah oleh sejarawan / penulis lain

• Sumber gambar, peta, manuskrip, majalah sezaman, surat khabar sezaman, artifak, fosil, karya asal, dan orang sumber yang terlibat secara langsung
• Tulisan (bahan rasmi, umum, persendirian)

• Lisan (rasmi, tidak rasmi)
• Pembuatan (artifak, tanah, arkeologi)

Sumber Kedua
• Sumber Sekunder – bahan yang kedua / tidak lagi utama.
• Sumber pertama yang telah diolah oleh sejarawan / penulis lain.

No comments:

Post a Comment